Wykonujemy usługi geodezyjne i kartograficzne :

mapy do celów projektowych

podziały nieruchomości
wytyczenie fundamentów budynku

tyczenie sieci uzbrojenia terenu

wznowienie znaków granicznych
inwentaryzacja geodezyjna obiektów punktowych, liniowych i kubaturowych
pomiary wysokościowe oraz pomiary mas ziemnych
badanie stanu prawnego nieruchomości gruntowych

inwentaryzacja powykonawcza budynku

aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków
inwentaryzacja sieci i przyłączy uzbrojenia terenowego
pomiary suwnic i inne pomiary inżynieryjne
numeryczny model terenu
porady prawne z zakresu nieruchomości gruntowych
inne prace pomiarowe dostosowane do potrzeb klienta

kompleksowa obsługa geodezyjna budowy

Realizujemy zlecenia na terenie powiatów :

m.gliwice

powiat gliwicki

m.zabrze

powiat tarnogórski

powiat mikołowski
powiat rybnicki

m.ruda śląska

m.bytom